Komentáře

1 Realtoltek Dzehenuti Realtoltek Dzehenuti | E-mail | Web | 18. dubna 2017 v 10:01 | Reagovat

Jestli pak víš, co ve skutečnosti symbolizuje ten chléb a proč toho chleba je zde dostatek pro všechny ?

24Odpověděl jí tedy: „Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele.“
25Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: „Pane, pomoz mi.“
26„Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům,“ odvětil.
27Ona však řekla: „Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů.“
28„Jak velikou máš víru, ženo!“ odpověděl jí na to Ježíš. „Ať se ti stane, jak
toužíš.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.

2 Kristián Kristián | 19. dubna 2017 v 18:06 | Reagovat

Myslím, že v tomto příběhu ten chléb nemusí nic symbolizovat...prostě měli hlad a tak si dali to, co měli - ryby a chleba...ale je pravda, že na té snídani se dá najít to, že když se Pán Ježíš do tvého života vrací, tak tě to nasytí a posilní...přijde zklidnění, pokoj a příprava na Boží výzvu :-)

A jinak chléb samozřejmě symbolizuje Pána Ježíše, je toho hodně, k čemu se Pán Ježíš přirovnal a jednou z nejčastějších věcí byl právě chléb

Jan 6.47-51
47 Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný.
48 Já jsem chléb života.
49 Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ + předchozí verše z Jana 6.,1.Korintským 11.23-24,Lukáš 22.19,...

Ale jinak to, co jsi sem dal, je spíš otázka toho, jestli opravdu Ježíš přišel jen pro židy a nebo i pro pohany? Ta jeho odpověď takhle v bibli zní celkem drsně a hnusně, ale něco nám chybí...nevidíme při tom Ježíši do tváře...yslel to opravdu tak tvrdě, jak to vyznělo? Nebo se u toho usmíval? To nezjistíme...ale co víme, že Pán Ježíš řekl:
Jan 10,16 Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.

A potom Pavel píše pohanům v listě Římanům 11.13-32

Co z toho plyne? Že Pán Ježíš přišel předně pro Židy, ale my, pohané (ti psi), máme také právo na spasení :-)

3 Realtoltek Dzehenuti Realtoltek Dzehenuti | E-mail | 20. dubna 2017 v 9:50 | Reagovat

Spíše jsem chtěl poukázat na toto :

Ježíš říká : Jakož mne zná Otec, tak i já znám Otce, a duši svou pokládám za ovce. Ježíš říká :   Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
Otec (Svatý Duch) tedy přebývá v duši (nádobě) Ježíše. Po smrti jeho duše, Svatý Duch putuje zpět k Otci odtud také přišel do těla/nádoby Davidova rodu. Jsou z Otcem zajedno. Poté Svatý Duch obnoví nádobu/vzkřísí ji. Ježíš je tělesně na zemi 40 dní, po-té je on Svatý Duch vylit na zem....aby jako Chléb nakrmil všechny a je ho dost pro všechny... TO je také pravé poslání toho podobenství o chlebu, kterého je dostatek pro všechny....

4 Realtoltek Realtoltek | E-mail | 20. dubna 2017 v 10:05 | Reagovat

Zde to pak krásně vystihl :).  26Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Nehledáte mě proto, že
jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni. 27Neusilujte
o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který
vám dá Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť.“
28„Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?“ zeptali se ho.

Napsal jsem ti odpověd i na ten tvůj sen s ovcemi.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.