close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

1. Příchod Pána Ježíše

27. února 2017 v 19:37 | Kristián
Pod pojmem 1. příchod Pána Ježíše si snad každý křesťan (a snad i někteří nevěřící) představí Betlém, jesličky, miminko, pastýře a mudrce. Ovšem o tomto tématu se mluví vždy o Vánoce. Já bych chtěl ovšem mluvit (nebo psát) o trošku jiném příchodu Pána Ježíše - příchod do našeho života.

Lukáš 5.1-11
Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!" Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný." Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi." Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.

Pán Ježíš přichází do:

1. ...NAŠEHO ZANEPRÁZDNĚNÍ

V prvních pár verších čteme o tom, jak Ježíše následovalo plnno lidí. Bylo jich tak moc, až se na něho tlačili. Ti lidé chtěli slyšet Boží slovo - věřili, že Ježíš mluví Boží slovo. Tak moc po Božím slově ti lidé toužili. Ale Petr s dalšími rybáři dělal co...pral sítě. On měl plno svých starostí, potřeboval uživit jak sebe, tak i svou rodinu. Neměl čas na nějaké poslouchání a následování nějakého chytrého tesaře. Ale Pán Ježíš vstoupil do jeho zaneprázdnění. Vynutil si jeho pozornost.

A stejně tak i v našem okolí jsou lidé, kteří následují Pána Ježíše a touží po jeho slovu. Ale Ježíši to nestačí. K roku 2012 bylo na zemi 2,2 miliardy křesťanů. Naše víra je zatím nejrozšířenější na zemi. Ale to Ježíši nestačí. On touží po každém z nás. Stejně jako mu nestačil ten zástup, který ho tehdy u toho jezera následoval stejně tak mu nestačí ta hrstka lidí, co ho dneska následuje. On touží po každém z vás.Problém ovšem je, že my jsme moc zaneprázdnění. Nechceme a ani nedokážeme si na Boha udělat čas. Ale to Pána Ježíše nezastaví. A nemluvím jen o lidech, kteří Pána Ježíše neznají, ale mluvím taky o nás, kteří už ho známe. Přesto, že jsem ho přijal jako svého krále, mě celkem často Pán Ježíš nachází zaneprázdněného.

A víte co je na tom to nejlepší? Že když Pán Ježíš přichází do našeho zaneprázdnění, tak přináší odpočinek. POdívejme se na Petra. Petr celou noc rybařil a teď je ještě zapotřebí vyprat sítě. Ženy, znáte ten pocit, když uvaříte oběd pro spoustu lidí a poté víte, že vás čeká ještě umýt všeho nádobí? Nebo chlapi, když nasekáte velikou hromadu dřeva a potom ho ještě musíte naskládat a urovnat pod střechu? Já osobně po jedné námaze nerad dělám další. A věřím, že podobně se cítil Petr. Celou noc rybařil, nic nechytl a navíc musí ještě vyprat sítě. To musela být pěkně špatná nálada. Ale najednou do toho přichází Pán Ježíš a chce, aby ho vzal na loď. Nevím jak vy, ale já být Petrem, tak jsem rád. Vždyť to znamená, že nemusím prát ty sítě.

V té vší práci Pán Ježíš přinutí Petra si odpočinout. Vždyť ho jen vyvezl na loďce a pak ho následovalo kázání, kde nic nemusel dělat. A stejně tak i v našem zaneprázdnění nám Pán Ježíš může a chce dávat odpočinutí.
Tak až budete v týdnu muset udělat to a ono, až budete mít plno starostí, vzpomeňte si na Petra. Pán Ježíš touží po naší pozornosti, tak mu ji každodenně věnujme.

Jak je psáno v Žalmu 95.7-8
On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.

Pán Ježíš přichází do:

2. ...NAŠÍ BEZMOCI (4-7)

Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!" Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly.

Petr byl profesionálním rybářem. Na jezeře byl od malička, věděl o rybaření úplně všechno. Ale zrovna tuto noc nic nechytl. Všichni se namáhali, ale bylo to k ničemu. Ani jedna ryba se nechytila. Museli se cítit bezmocně.
Zase se obracím a ženy. Představte si, že má přijít nějaká vážená návštěva na oběd. Začnete vařit svoje oblíbené jídlo, které byste zvládli udělat poslepu. Ale jako na potvoru dneska se nic nedaří. Omáčka je moc slaná, maso málo propečené a těstoviny slepené. Kdykoli jindy to je v pohodě, ale zrovna dneska to nejde. A teď chlapi. Představte si, že si musíte vyměnit olej v motoru svého auta. Není to nic těžkého, už to děláte 20 let, ale zrovna dneska se pokazí snad všechno. Nejde povolit olejový filtr, během toho se několikrát praštíte do ruky a navíc už 3x vám zapadl oříšek do motoru, takže z jednoduché a banální činnosti, je celodenní zábava. Všichni známe ten poocit, když se nám něco nedaří. Přivádí to pocit bezmoci a většinou i jakákoli snaha přejde. Už nemáte chuť nic dělat, hlavně co nejdál od toho.

Ale přemýšlel jsem, co by se stalo, kdyby tu noc chytili plno ryb. Jsou to jen doměnky, ale nejspíš by tam Petr nepral ty sítě. Kdyby měli ty sítě plné ryb, tak by měli jiné starosti. Museli by s nimi na trh a tam je co nejrychleji prodat. Takže by Pán Ježíš přišel a nikdo by tam u těch lodí nebyl. Všichni by byli na trhu. Ale díky Bohu tu noc nic nechytili a tak za nimi mohl přijít Ježíš a tak vstoupit do jejich života. Bůh doslova přišel do jejich bezmoci a přinesl sebou svůj plán - své řešení. Co pro ty rybáře bylo na pohled špatné a nepožehnané, bylo v Božích očích pro ně velikým požehnáním. Setkání s Ježíšem pro ně byl rozhodující okamžik. Změnil jim život. Ovšem vše to začalo Petovo poslušností.

A u té bych se rád pozastavil. Docela by mě zajímalo, co se tehdy Petrovi honilo hlavou, když ho Ježíš vyzval hodit ty sítě. Vždyť celou noc parta profesionálů rybařila, a najednou přijde nějaký tesař, který chce, aby to zkusili ještě jednou. Jen podotýkám, že pokud chcete chytat ryby, nejlepší to je v noci. To ví každý rybář. A proto by mě zajímalo, co si Petr o Ježíši myslel. Mohl říct: ,,Ježíši, jsi skvělý kazatel...ale nejsi rybář. My se tu snažili celou noc a nic. Teď ve dne už tuplem nic nechytneme.´´ Petrovi myšlenky se nedozvíme. Ale co je z toho příběhu patrné, že ať už byly ty myšlenky jakékoliv, Petr Ježíše poslechl.

Nedivil bych se tomu, kdyby Petr Ježíše znal a věděl, že může udělat nějaký zázrak. Ale tehdy Ježíše neznal, nevěděl, čeho všeho je Ježíš schopný. Ale přesto ho uposlechl.

I do naší bezmoci vstupuje Ježíš a nejen, že si tu tíživou situaci chce použít ke své slávě, požehnat ji, ale taky přináší řešení té situace. Je pouze a jen na nás, zda budeme naslouchat jeho slovu a důvěřovat mu. Ale nezapomeňme, že Pán Ježíš přichází do naší bezmoci a přináší požehnání. Na nás je si ho s vírou vzít.

Pán Ježíš přichází do:

3....NAŠÍ POKORY (8-11)

Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný." Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi." Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.

Co myslíte, za koho do té doby Petr považoval Ježíše? Zkusme se na to podívat z Petrova pohledu. Jen upozorňuji, že to jsou doměnky. Možná, že o něm už něco zaslechl. Možná si říkal něco v tom smyslu: ,,Muž v obležení lidí. Asi by to mohl být zajímavý člověk. Když se o něho zajímá takové množství lidí, tak určitě musí být důvod, proč je tak zajímavý. A najednou po mě chce, abych ho vyvezl loďkou. Na loďce vyučuje z Božího slova. Může to být snad nějaký prorok, učitel. Sice je to prý tesař, ale je vzdělaný. Takových různých farizeů a zákonníků znám plno.´´ Asi takto nějak o Ježíši mohl Petr přemýšlet. Už to, že ho uposlechl, nám ukazuje na to, že k němu měl úctu. Ale to neznamená, že věděl, kým doopravdy Ježíš je.

Však i my máme úctu k moudrým a váženým lidem, aniž bychom je osobně znali. Ke kazatelům máme určitou úctu. Ale Ježíš byl a je mnohem víc, než nějaká vážená osobnost. Ovšem Petr to na té loďce potřeboval zjistit. A taky proto ho Ježíš vyzval k tomu rybolovu. Skrze tento zázrak Petrovi došlo, kým Ježíš doopravdy je. Petr se před Ježíšem pokořil. Když si uvědomil, kým Ježíš je, uvědomil si taky, kým je on sám. "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný."

Mám tu takovou zajímavost. Co myslíte, chtěl Petr, aby od něho Ježíš doslova odešel? Snad to řekl ne? ...došlo mi, že mu to řekl na lodi. Jak by od něho Ježíš mohl odejít? On by mohl, protože víme, že Ježíš umí chodit po vodě, ale Petr to tehdy nevěděl. Řekl mu, aby od něho odešel, ale přitom ho ani nenapadlo, že nemůže.

Ale vraťme se k tématu. S poznáním Ježíše přichází i poznání sebe sama. My lidé se velice rádi posuzujeme s jinými. A je velice jednoduché vidět na lidech okolo sebe, jak jsou špatní a zlí, jak chybují. To potom v porovnání s nimi jsme skoro svatí. Tu a tam taky něco malého uděláme špatně, ale většinou jsme ti lepší. Ale jakmile poznáme Ježíše, zjistíme, že v porovnání s ním, jsme ti největší hříšníci. Uvědomíme si, jak moc daleko jsme od Boha. To je a pokora, se kterou musíme přicházet před Boha.

V tomto příběhu je ovšem vidět úžasná Boží milost. Petr si uvědomí, kým je. Je pokořen. Vyznává svůj stav Ježíši. Ten ale jeho slovům nevěnuje pozornost. Pán Ježíš mohl říct něco v tom smyslu: ,,Jo máš pravdu, jsi hříšník. Tak mě zavez na břeh, já si půjdu po své cestě, ty si tu zůstaň a lov si svoje rybky.´´ ...Pán Ježíš semohl do té Petrovi hříšnosti opřít. Ale to Pán Ježíš nedělá. ALe řeknu vám, kdo to dělá. Satan. Ten se do našeho života vkrádá a jakoby prstem rejpe do našeho hříchu - jakoby to byla rána v nšem těle. Satan je ten, který nám vymlouvá, že jsme ti špatní. J to pravda. Jsme hříšníci. Ale satan je ten, který nám to neustále předhazuje. Pán Ježíš ale dělá něco jiného. Pán Ježíš nás povolává do nového života. ("Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.").
2.Korintským 5.16-17
Ačkoli jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

A tak se vás ptám. Jak vidíte Krista? Vidíte ho jako zbytek tohoto světa - učitele, proroka? Pán Ježíš se na to svých učedníků ptal a byl to zase Petr, kdo mu odpověděl:

Matouš 16.13-17
Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Oni řekli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků." Řekne jim: "A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého." Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

Jestliže ho takto i vy znáte, pak jste nové stvoření. To staré už není. Bylo, ale už není. Žel satan nalhává, že jste stále to staré stvoření. POkud znáte Krista, jste nové stvoření. Inspirujme se Petrem a ostatními. Co udělali? Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Nechte za sebou to staré a následujte Krista.
Pán Ježíš přichází do naší pokory a povolává nás do nového života.

List Jakubův 4.5-7
Či myslíte, že nadarmo je psáno: 'Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil'? Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.' Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ClementChomi ClementChomi | E-mail | Web | 16. prosince 2018 v 20:49 | Reagovat

Porn photo of my ex here => https://vk.cc/8OGwS5

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama