Duben 2016

Mám zde přítele

3. dubna 2016 v 13:39
1.
G
Mám zde přítele,
C
Pána Ježíše,
G D
a na rámě jeho spoléhám;
G
v něm své stěstí mám
C
pokoj nalézám,
G D G
když na rámě jeho spoléhám!
Ref.
G C
Boží rámě
G D
je v soužení náš pevný hrad;
G C
Boží rámě,
G D G
uč se na ně vždycky spoléhat!
2.
Jak je sladké být,
v jeho družině,
když na rámě jeho spoléhám,
jak se života
cesta zjasňuje
když na rámě Boží spoléhám!
Ref.
3.
Čeho bych se bál,
čeho strachoval,
když na rámě Boží spoléhám?
Mír je v duši mé,
když On blízko je,
když na rámě jeho spoléhám.

Ó velký Bože, tvá když vidím díla

3. dubna 2016 v 13:37
1.
G C
Ó velký Bože, tvá když vidím díla,
G D G
stvořená mocným tvůrčím slovem Tvým.
C
Nádherné hvězdy, které tvoje síla,
G D G
Zdržuje, nese mžikem každičkým

Ref.
G C G
Tu plesá, Bože, Tobě vstříc můj duch:
Ami G
tys slavný Bůh, tys dobrý Bůh.
G C G
Tu plesá, Bože, Tobě vstříc můj duch:
Ami D G
tys slavný Bůh, tys dobrý Bůh.

2.
Když Ty se skláníš ke mně ve svém slovu,
k mé duši siré, k mému soužení.
Když Duch Tvůj těší znovu mne a znovu,
když v Kristu dáváš plné spasení.
Ref.

3.
Ať rukou štědrou rozdáváš své dary,
když požehnáním prostíráš můj stůl.
Ať žal neb smutek, trýznitel můj starý,
mne souží, tu mne podpírá Tvá hůl.
Ref.

4.
Když vidím Pána chodit zemskou plání,
jak slouží, trpí, jak má lidi rád.
V pokoře hlavu jak na kříži sklání,
jsa svatý, splácí provinilých pád.
Ref.

5.
Až jednou skončí moje zemská služba,
a věrný Pán mne k sobě povolá.
Pak splní má se nejvroucnější tužba,
radostně, vděčně duch můj zavolá:

Ref.

Rozhodl jsem se

3. dubna 2016 v 13:35
1. C C7
Rozhodl jsem se jít za Ježíšem,
F C
rozhodl jsem se jít za Ježíšem,
Emi Ami
rozhodl jsem se jít za Ježíšem,
C G7 C
již nikdy zpět, již nikdy zpět.

2. C C7
I kdybych šel sám, nechci se vrátit,
F C
I kdybych šel sám, nechci se vrátit,
Emi Ami
I kdybych šel sám, nechci se vrátit,
C G7 C
již nikdy zpět, již nikdy zpět.

3. C C7
Svět leží za mnou a kříž přede mnou,
F C
Svět leží za mnou a kříž přede mnou,
Emi Ami
Svět leží za mnou a kříž přede mnou,
C G7 C
již nikdy zpět, již nikdy zpět.

4. C C7
Katoma zenga, mulanda Jesu,
F C
Katoma zenga, mulanda Jesu,
Emi Ami
Katoma zenga, mulanda Jesu,

C G7 C

mu vu tu ka, kilendi ko.

Příběh tří stromů

3. dubna 2016 v 13:33
Na jednom kopci kdysi stály tři malé stromky a snily o tom, čím by chtěly být, až vyrostou.
První stromek vzhlédl ke hvězdám a řekl: "Chtěl bych ukrývat poklad. Chtěl bych být pokrytý zlatem a plný drahého kamení. Stanu se nejkrásnější truhlou na světě plnou pokladů!" Druhý stromek se podíval na potůček, který kolem bublal na své cestě k oceánu. "Chtěl bych se plavit na velkých vlnách a převážet mocné krále. Stanu se nejpevnější lodí na světě!" Třetí stromek se podíval dolů do údolí, kde v rušném městě pracovala spousta uspěchaných mužů a žen. "Vůbec nechci odejít z našeho kopce. Chci vyrůst do takové výšky, že když se na mě lidé podívají, zvednou oči k nebi a pomyslí na Boha. Stanu se nejvyšším stromem na světě."
Uplynuly roky. Přicházely deště, slunce svítilo a stromky rostly do výšky. Jednoho dne vylezli na kopec tři dřevorubci. První dřevorubec se podíval na první strom a řekl:"To je nádherný strom. Přesně takový se mi hodí." Rozmáchl se, vzduchem zasvištěla blýskavá sekyra a první strom se skácel. "Teď ze mě udělá krásnou truhlu a dá do mě nádherný poklad!" řekl si první strom.
Druhý dřevorubec se podíval na druhý strom a řekl:"Tohle je silný strom. Přesně takový se mi hodí." Rozmáchl se, vzduchem zasvištěla blýskavá sekyra a druhý strom se skácel. "Teď se budu plavit na velikých vlnách!" Pomyslel si druhý strom. "Budu pevnou lodí mocných králů."
Třetí strom posmutněl, když se na něj zadíval třetí dřevorubec. Strom tu stál vzpřímeně, vypínal se do výšky a statečně ukazoval k nebi. Ale dřevorubec se na něj sotva podíval. "Mně je to jedno. Hodí se mi každý strom," zamumlal. Rozmáchl se, vzduchem zasvištěla blýskavá sekyra a třetí strom se skácel.
První strom se zaradoval, když ho dřevorubec dopravil do truhlářské dílny. Jenže truhlář z něj udělal krmelec pro zvířata. Ten kdysi krásný strom nebyl ani pokryt zlatem, ani do něj neuložili poklad. Místo toho ho pokrývaly piliny a lidé do něj dávali seno pro hladová zvířata.
Druhý strom se usmál, když ho dřevorubec dotáhl do loděnice, ale ten den tam zrovna nestavěli žádnou velkou plachetnici. Místo toho tento kdysi silný strom rozřezali a stloukli z něj obyčejný rybářský člun. Byl příliš malý a slabý na to, aby mohl plout po oceánu nebo i po řece. Místo toho se ocitl na jezeře.
Třetí strom vůbec nechápal, když ho dřevorubec rozřezal na silné trámy a nechal ležet na dvoře. "Co se děje?" říkal si tento kdysi tak vysoký strom. "Vždycky jsem chtěl jen zůstat stát na kopci a ukazovat na Boha …"
Uplynulo mnoho dní a nocí. Tři stromy už na své sny skoro zapomněly. Ale pak jedné noci ozářilo první strom zlaté světlo hvězd a mladá žena položila do krmelce právě narozené děťátko. "Moc rád bych pro něj udělal kolíbku," zašeptal její manžel. Maminka mu stiskla ruku a usmála se, zatímco se na pevném a hladkém dřevu odrážel svit hvězd. "Tyhle jesle jsou krásné," řekla. A první strom najednou věděl, že právě drží největší poklad na světě.
Jednoho večera se unavený poutník a jeho přátelé namačkali do starého rybářského člunu. Zatímco druhý strom tiše vyplouval na jezero, poutník usnul. Po chvíli se zvedla zuřivá bouře. Stromek se otřásl. Věděl, že nemá sílu bezpečně provézt tolik pasažérů takovým vichrem a deštěm. Unavený muž se probudil. Postavil se, zvedl ruku a řekl:"Zmlkni a utiš se." Bouře přestala stejně rychle jako začala. A druhý strom najednou věděl, že veze Krále nebe i země.
Brzy ráno o nějaký rok později někdo vytáhl silný trám ze zapomenuté hromady dříví a třetí strom se podivil. Když byl nesen prostředkem zlostného a pohrdavého davu, nejraději by utekl. Otřásl se hrůzou, když k němu vojáci přibíjeli lidské ruce. Připadal si šeredný, hrubý a krutý. Ale o tři dny později, když slunce svítilo a země pod ním se třásla radostí, třetí strom věděl, že Boží láska všechno změnila. Dala třetímu stromu sílu. A pokaždé, když lidé na třetí strom pomyslí, budou přemýšlet o Bohu. To bylo lepší, než být nejvyšším stromem na světě.
Poučení z tohoto příběhu je, že když se Ti zdá, že věci nejdou tak, jak by sis přál, vždy věř, že Bůh má pro Tebe svůj plán. Jestliže v Něho vložíš svou důvěru, Bůh Ti dá veliké dary. Každý strom dostal, co chtěl, ale ne způsobem, který si to představoval. Nevíme, jaké má Bůh s námi plány. Jenom víme, že Jeho cesty jsou vždy nejlepší.