Leden 2016

Miluj svého bližního aneb je uprchlík můj bližní?

2. ledna 2016 v 22:58 | Kristián Zajíc
Uprchlická krize celkem odezněla, ale klid neznamená, že je po všem. Koho se tato událost ještě osobně nedotkla, tak se ho dříve či později dotkne. Evropa se pomalu začíná rozdělovat na příznivce a odpůrce uprchlíků a každý z nás se jednou bude muset přidat k jedné či druhé straně.
Vyrostl jsem ve věřící rodině, kde mne od malička učili, že jedině láska Boha k nám, hříšníkům, nás zachraňuje od věčného soužení v pekle. Tato láska je nezasloužená, protože stále každý hřešíme, ale přesto se nemění ani nevytrácí. Víra mne učí, že stejnou lásku, kterou přijímám, tedy nezaslouženou, bych měl předávat dál. Tomuto opravdu věřím a každý den se to snažím žít, i když je to mnohdy velice těžké.
Avšak s rostoucí uprchlickou krizí si stále více kladu otázky, zda je uprchlík můj bližní, zda je poskytování azylu správným projevem lásky a jakým způsobem mu projevovat lásku?
Je tedy uprchlík můj bližní? V bibli je napsáno, že máme milovat nejen své bližní, nýbrž i své nepřátele. Tím pádem ať už je uprchlík můj bližní nebo nepřítel, lásku k němu mám mít stejnou.
Je však poskytování azylu v cizí zemi s jinými právy, jinou mentalitou, jinou politikou, vzdělaností a jinou vírou správným projevem lásky? Není to jen nástrojem, jak si zvýšit své ego, jak ukázat světu svou ,,lásku´´ a ,,solidaritu´´ k trpícím uprchlíkům? Osobně si myslím, že uprchlickou krizi využívá nejeden politik ke svému zviditelnění a ke svému prospěchu, jen aby získal popularitu, aby byl více vážený a nebo aby byl oceněn nějakou cenou, která je v dnešní době rozdávána kdejakému politikovi a tím ta cena ztrácí váženost a úctu.
Vraťme se k otázce, zda je poskytování azylu správným projevem lásky. Není to pohrdáním životů našich předků, kteří se v dřívějších dobách nebáli padnout za vlast, když se postavili Turkům, tedy islámu? Za co před pár lety naši předci bojovali? Pro své životy? To ani v nejmenším. Kdyby své životy chtěli zachovat, přijali by islám a dnešní Evropa by byla na úrovni islámských zemí. Naši předci bojovali pro budoucnost svého národa, svých dětí a své víry. My však dnes pohrdáme jejich obětí a zveme islám s otevřenou náručí.
Je poskytování azylu správným projevem lásky? Není to spíš rozsudkem smrti pro stejné rodiny, jako je ta má? Nedávno svět obletěla zpráva, že Islámský stát dobyl nějaké město a jeho bojovníci chodili od domu k domu a kdo se přiznal ke křesťanství, tomu podřezali děti. V tomto městě žili i američtí misionáři, kteří tam přijeli svou lásku předávat dál. O jejich osudu jsem už neslyšel, ale přesto mě to přinutilo se zamyslet.
Možná, že můj krk nůž islámského bojovníka nepocítí, ale pokud budeme islám zvát do naší vlasti, moji potomci budou každý den bojovat za svůj život a za svou víru. Proto se ptám, zda láska k uprchlíkům není projevem nenávisti ke svým spoluobčanům, sousedům nebo možná i příbuzným, kteří se hlásí ke křesťanství?
Třetí otázkou je, jakým způsobem projevovat lásku k uprchlíkům? Podívám-li se na tuto otázku pohledem křesťana, cílem Boží lásky k nám není vyplnit všechny naše touhy a přání, uchránit nás od všeho zlého a zároveň nám dát nejpohodlnější život. Bůh není žádný Santa Claus, kterému bychom vyjmenovávali seznam věcí, které chceme a ani nám Bůh neslibuje, že se nic zlého v našem životě nestane. Slibuje, že nám dá vše, co potřebujeme a že v každé špatné situaci nám bude oporou. Kdyby si malý kluk přál řídit auto, tatínek by mu to nedovolil ne proto, že ho nemiluje, ale protože má rozum a ví, že to jeho syn ještě nedokáže. Otec ví, co je pro jeho syna dobré.
Uprchlíci touží po azylu v Evropě, touží se mít stejně ,,dobře´´ jako Evropané, brát dávky, nic nedělat, maximálně krást a znásilňovat a užívat si naší solidarity. Není to stejný případ, jako to přirovnání s malým klukem, který chce řídit auto? Ale my, Evropané, jsme vzdělaní lidé a pokud někdo může zjistit, co je pro uprchlíky dobré, nejsou to oni, nýbrž my.

Proto říkám: ,,Milujte uprchlíky, ale nedávejte jim to, co chtějí, nýbrž to, co jim opravdu pomůže´´