Květen 2015

HOLY SINNERS

16. května 2015 v 23:07 | Kristián Zajíc

(Svatí hříšníci)
Jedná se o protimluv. Proč jsem si zvolil zrovna takový název svého blogu? Zkusím to úvodním článkem vysvětlit.
Je to vlastnost, kterou věřím, že mám a kterou by měl mít každý, kdo věří v milost spasení skrze Ježíše Krista.
Rád bych tento název více rozebral a ukázal můj pohled na tuto problematiku.
1. Jsme hříšníci?
Stejně jako je vrahem ten, kdo někoho zabije, tak je hříšníkem ten, kdo udělá nějaký hřích. K tomu, abychom byli hříšníci nám tedy stačí jeden hřích. Jsem tedy hříšník? Ano. Každý udělal hřích, i ten nejhodnější a nejspravedlivější člověk udělal hřích. Ukradl lízátko jako malý, hněval se na rodiče, záviděl autíčko svému kamarádovi. I tyto drobnosti jsou hříchy.
Je jedno, jak veliký jsem hříšník. Bůh ve své blízkosti nestrpí ani jeden sebemenší hřích.
2. Kde se v nás hřích bere?
Žalm 53.4 říká, že není nikoho, kdo by udělal něco dobrého. Proč? Protože v nás je hřích již od narození. Hřích je dědičnost, se kterou se rodíme. Stejně jako dýchat, brečet nebo vidět se nemusíme učit ani hřešit. Je to náš vrozený vjem. Nikdo nemusí učit děti lhát, krást ani se rozčilovat. Ale proč to tak je? Jak se nám hřích dostal do té dědičnosti? Stvořil nás Bůh už jako hříšníky? Ne. Byli jsme stvořeni k Boží podobě (1. Mojžíšova 1.27), byli jsme bez hříchu. Avšak první lidé udělali první hřích a jak jsem již psal, kdo jednou zabije, je vrahem navždy, tak když poprvé zhřešili, stali se navždy hříšníky. A stejně jako koni se narodí kůň, jako ovci ovečka, tak i hříšníkovi hříšník. Proto se tedy rodíme jako hříšníci.
3. Co hřích zasluhuje?
V listu určeném Římanům 6.23 je v úvodu napsáno, že hřích zasluhuje smrt. Jako smrt zde na zemi? Smrt našeho těla? Ne. Mluví se zde o smrti našeho ducha. Naše tělo zůstane zde na zemi, ale věřím, že náš duch má dvě možnosti kam jde. Buď zemře, nebo bude žít. Jak může zemřít náš duch? Přestane úplně existovat? Věřím tomu, že smrt našeho ducha znamená oddálení od Boží slávy, tedy od Boha, našeho stvořitele. Kam se oddálí? Matoušovo evangelium 13.42 říká, že bude vhozen do ohnivé pece, kde bude pláč a skřípění zubů. Do jaké pece? Jedná se zde o přirovnání, jaké to bude v pekle. Bude tam strach, bolest, tma a vědomí toho, že už žádná záchrana nepřijde. Rodící matka porodní bolesti překoná, protože ví, že za okamžik jí čeká naopak ta největší radost. Avšak v pekle je bolest trvalá, nikdy nepřestane. Nikdy nepřijde radost a úleva od bolesti.
4. Jak se tedy vyhnout té duchovní smrti?
Víme tedy co to je hřích, víme kde se v nás bere a taky víme, co si za hřích zasluhujeme. Takže nemáme naději na záchranu? Máme. Někteří si myslí, že je mnoho cest, jak se dostat do nebe, do Boží blízkosti, ale Boží slovo (bible) nám jasně říká, že je pouze jedna cesta, jak se dostat k Bohu. Janovo evangelium 14.6 říká, že Ježíš je ta cesta, pravda i život a že nikdo nepřijde k Bohu jinak, než skrze Ježíše. Proč jenom skrze Ježíše? Jak jsme už zjistili, Bůh nestrpí ve své blízkosti žádný hřích. To znamená, že Bůh nikdy neudělal žádný hřích. Tomuto stavu se říká ,,svatost´´ (oddělení od hříchu). Bůh je svatý. Jak se tedy dostat do Boží blízkosti? Jedině pokud budeme také svatí (odděleni od hříchu). Jak se stát svatým? Jedině pokud naše hříšné ,,JÁ´´ umře a narodí se nové. Jak ale může zemřít naše ,,JÁ´´? Bůh tuto smrt našeho ,,JÁ´´ umožnil již Kainu a Ábelovi. Připravovali Bohu oběti buď ze zvířat, nebo z rostlin, aby se mu zalíbili a aby se zbavili svých hříchů. Avšak oběť ze zvířat nebo z rostlin není před Bohem dokonalou obětí, je to pouze dočasná oběť, stejně jako je izolepa dočasné řešení opravy. Jaká oběť je tedy dokonalá? Kdo je dokonalý, svatý? Jedině Bůh. Jediným řešním tedy byla oběť samotného Boha. Bůh se stal člověkem, aby sám sebe vydal jako tu dokonalou oběť a tím nás dokonale očistil od hříchu. Kým se tedy Bůh stal? Ježíšem Kristem, kterého Boží lid (židé) ukřižoval. Ježíš byl a je svatý, protože je Božím synem. Proto mohl být tou dokonalou (svatou) obětí. Avšak můžeš namítnout, že jsem před chvílí napsal, že každý člověk se narodí jako hříšník a jak tedy může být Ježíš svatý (bez hříchu)? Evangelium Lukáše 1.35 nám říká, že na Marii sestoupil Duch svatý (Bůh) a jeho moc jí zastínila a díky tomu bude její dítě svaté a bude nazváno Synem Božím. Jak jsem již napsal, stejně jako se koni narodí kůň, ovci ovce, tak i svatému Bohu se narodí svatý syn.
5. Jak tedy může zemřít naše hříšné ,,JÁ´´?
Janovo evangelium 11.25-26 říká, že každý, kdo věří v Ježíše (věří, že je Boží syn a že skrze Ježíšovu oběť je smířen s Bohem), bude žít navždy. Naše hříšné ,,JÁ´´ zemře tehdy, kdy v srdci uvěříme nejen v Ježíšovu existenci, ale i v Ježíšovu dokonalou oběť. Když zemřeme hříchu, toužíme následovat Ježíše a jako na důkaz našeho rozhodnutí se necháme pokřtít.
6. Proč se Ježíš (Bůh) obětoval?
Na tuto otázku máme mnoho veršů, které říkají totéž. Bůh nás tak miluje, že byl ochotný za nás dát na smrt svého Syna (sebe samého), abychom měli k němu otevřenou cestu (Jan 3.16). Dokonce nás tak moc miluje, že se obětoval za hříšné, špatné a zvrácené lidi (Římanům 5. 7-8). Tuto lásku si nezasloužíme, ale přesto nám ji dal. Bůh nás miluje, jako otec miluje své dítě. Když dítě něco udělá (rozbije vázu, vylije pití atd.), otce to mrzí, otec se na dítě zlobí, ale láska k tomu dítěti se nemění. Pro Boha máme velikou cenu. Jsme jako bankovka. Ať už jsme hezká bankovka (jako nová), nebo úplně zmačkaná a špinavá, pořád je ta naše hodnota stejná.
Proč tedy HOLY SINNERS?
Protože takové nás Bůh chce mít. Jsme hříšníci, ale pokud máme být jednou v Boží blízkosti, musíme být svatí (odděleni od hříchu).